Asociația

Home/Asociația
Asociația 2017-09-23T08:43:19+00:00

Atât în faza de legalizare (1990-1996), cât și după legalizarea din 1996, Asociația Locuitorilor din Satul Ordoreanu Nou (A.L.S.O.N.) a urmărit realizarea următoarelor obiective:

 • autorizarea funcționării A.L.S.O.N.
 • proiectarea satului într-o forma moderna;
 • lotizarea terenului si repartizarea pe loturi a persoanelor îndreptățite (foștii proprietari de drept);
 • înmânarea actelor de proprietate pentru cei îndreptățiți;
 • popularizarea reconstrucției satului și atragerea celor interesați;
 • trasarea drumurilor (străzilor), a șanțurilor și a aliniamentelor pentru pomi;
 • pietruirea drumurilor (străzilor);
 • săparea șanțurilor pentru colectarea apelor pluviale și evacuarea acestora;
 • refacerea podului peste Raul Sabar (D.C. 125);
 • refacerea drumului Clinceni-Ordoreanu (D.C. 125) distrus in totalitate de utilajele de la canal;
 • amenajarea rampei pe dig pentru a putea circul in perioadele cu timp nefavorabil și mai ales iarna;
 • realizarea și extinderea rețelei electrice;
 • realizarea unui Memorial al Satului Martir Ordoreanu;
 • reconstrucția școlii;
 • reconstrucția bisericii;
 • realizarea unui teren de sport;
 • realizarea unui centru administrativ;
 • realizarea iluminatului public;
 • evacuarea gunoiului menajer;
 • realizarea unei linii telefonice;
 • plantarea de pomi și arbuști;
 • înființarea unui traseu RATB;
 • sfințirea vetrei satului și a locului pe care se va ridica biserica – 29 iunie 1997;
 • atribuirea denumirii străzilor;
 • stabilirea amplasamentelor pentru școală, biserică, cimitir, casă parohială, monument, servicii administrative etc.;
 • montarea indicatoarelor și semnelor de circulație;
 • realizarea unui indicator al satului martir Ordoreanu și masa călătorului;
 • construcția bisericii Ordoreanu pe locul unde a fost ridicata Troita A.L.S.O.N. la 29 iunie 1997;
 • pictarea Bisericii Ordoreanu și ridicarea casei parohiale;
 • construcția Trapezei pentru Biserica Ordoreanu;
 • amenajarea cimitirului;
 • amenajarea Străzii Unirii de la intrarea in sat și până la casa parohiala ca sector de utilitate publica (montarea stâlpilor de marcaj și a lămpilor pe acest sector, săparea șanțurilor);
 • realizarea unui Parc de joacă pentru copii;
 • realizarea rețelei de gaze naturale pentru Satul Ordoreanu;
 • alocarea de fonduri corespunzătoare pentru Satul Ordoreanu;
 • modernizarea (asfaltarea) D.C.125;
 • modernizarea străzilor interioare;
 • realizarea retelei de alimentare cu apa potabila;
 • realizarea retelei de canalizare;
 • realizarea unui sistem unitar de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru a evita eventualele inundații;
 • prezenta mai activa a Politiei in comunitate;
 • marcarea străzilor asfaltate;
 • montarea camerelor de supraveghere la intrările in sat;
 • realizarea unei piste pentru biciclete Clinceni-Ordoreanu, cu circuit in jurul și in interiorul Pădurii Ordoreanu;
 • realizarea unor acțiuni de curățenie și întreținere a spațiului public (domeniul public);
 • desemnarea unui delegat al satului Ordoreanu in Consiliul Local Clinceni;
 • realizarea gardului împrejmuitor la biserică, cimitir, trapeză și teren de sport;
 • realizarea amfiteatrului și a unei platforme pentru întâlnirile cu cetățenii și pentru spectacole;
 • realizarea liniei de transport public persoane pentru Satul 0rdoreanu;
 • reabilitarea (reasfaltarea) D.C. 125;
 • includerea Satului 0rdoreanu in marile proiecte ale Comunei Clinceni și realizarea unor proiecte cu destinație speciala pentru satul nostru, cu fonduri corespunzătoare;
 • declararea Satului 0rdoreanu ca ”Zona naturala protejata”;
 • înființarea drumurilor de exploatare agricola (tehnologice) pentru a evita circulația mijloacelor agricole autopropulsate pe drumurile modernizate;
 • realizarea unei săli polivalente;
 • clarificarea branșării la rețeaua de gaze a consumatorilor
 • realizarea unor acțiuni de curățenie generala pe zona D.C. 125;
 • actiuni de protejare a Pădurii 0rdoreanu;
 • desfăurarea unor acțiuni ferme pentru combaterea țânțarilor și a căpușelor in zona;
 • desfășurarea unor acțiuni serioase pentru îndepărtarea câinilor fără stăpân din sat;
 • pregătirea satului in vederea realizării festivităților de Comemorare a 30 de ani de la demolarea abuziva a Satului 0rdoreanu din data de 1 octombrie 2017;
 • păstrarea unui dialog permanent cu primarul comunei Clinceni și Consiliul Local Clinceni in vederea realizării obiectivelor restante, a celor in curs de realizare și a celor de perspectivă.

 

În prezent în cadrul A.L.S.O.N. sunt înscriși 271 membri cotizanți și 434 membri necotizanți.